Chuyên mục: Lịch sinh hoạt

LỊCH SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH NĂM HỌC 2015-2016

No Time Topics Teachers 1 November 1st, 2015 Facebook Ms. Đỗ Thị Bích Dân 2 November 29th, 2015 My Life so Far Ms. Bùi Phương Trâm 3 December 27th, 2015 Would you ever…? Mr. Trịnh Vương Khôi 4 March 27th, 2016 Computers Ms. Bùi Phương Trâm 5 April 24th, 2016 Fruits and Vegetables Ms. Lê Phương […]

Xem tiếp