LỊCH SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH – HKII – NĂM HỌC 2019 – 2020 (Dự kiến)

STT NGÀY SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH GHI CHÚ
1 30/5/2020 Experience Hà Mỹ Linh
2 13/6/2020 Fashions Phạm Thị Kim Hoa
3 27/6/2020 Personality Nguyễn Thị Kim Phú
4 11/7/2020 E-learning Lê Tấn Hùng