Chuyên mục: Tuyển sinh

TUYỂN SINH BỔ SUNG CHỈ TIÊU NGÀNH TIẾNG ANH

Căn cứ theo thông báo về kết luận của hội đồng tuyển sinh ngày 16/8/2019, Khoa tiếng Anh tuyển sinh bổ sung cho ngành tiếng Anh trình độ cao đẳng đến khi đủ chỉ tiêu của ngành Tiếng Anh và kết thúc trước ngày 07/9/2019. Thí sinh có nhu cầu học ngành tiếng Anh cần […]

Xem tiếp

LÝ DO CHỌN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI TDC

Lý do tại sao chọn ngành tiếng Anh tại TDC😍 👉 Chương trình đào tạo xây dựng theo định hướng Tiếng Anh Thương mại và IELTS quốc tế; 👉 Đội ngũ giảng dạy kinh nghiệm và năng động; 👉 Môi trường học tập thân thiện; 👉 Sinh viên đạt chuẩn đầu ra IELTS quốc tế; 👉 Có thể học liên […]

Xem tiếp