Chuyên mục: Thông báo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIẤY HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

THÔNG BÁO Về việc đăng ký làm giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Khoa Tiếng Anh thông báo đến sinh viên khóa 2013, khóa 2014 đã hoàn thành khóa học và đang chờ xét tốt nghiệp nếu có nhu cầu sử dụng giấy chứng nhận hoàn thành khóa học để bổ túc hồ sơ […]

Xem tiếp