Chuyên mục: Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH LẦN 5 – NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO v/v tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh   Khoa Tiếng Anh thân mời tất cả các bạn HSSV yêu thích môn Tiếng Anh, đến tham dự buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh – Lần 5 – Năm học 2018 – 2019 Thời gian: Lúc 08h00 ngày 09 tháng 3 năm […]

Xem tiếp