Chuyên mục: Giới thiệu khoa Tiếng Anh

GIỚI THIỆU KHOA TIẾNG ANH

Tổng quan: Khoa tiếng Anh trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức được thành lập vào năm 2009. Ngay từ khi ra đời, Khoa đã nhanh chóng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong sự phát triển chung của Nhà trường, trở thành một trong những ngành học năng động, thu hút nhiều […]

Xem tiếp