Chuyên mục: Câu lạc bộ Tiếng Anh

LỊCH VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH NĂM HỌC 2018 – 2019(DỰ KIẾN)

STT Thời gian Chủ đề Giảng viên phụ trách 1 06/10/2018 New friends  Thầy Từ Văn Năm 2 27/10/2018 Group learning Thầy Lê Tấn Hùng 3 10/11/2018 Extracurriculum activities Cô Nguyễn Thị Minh Trà 4 24/11/2018 Academic life Cô Nguyễn Thị Thúy Anh 5 15/12/2018 Holiday Cô Hà Mỹ Linh 6 09/03/2019 Job Thầy Nguyễn Văn Viên 7 […]

Xem tiếp