THÔNG BÁO TỔ CHỨC CLB TẾNG ANH LẦN 4 – NĂM HỌC 2019 – 2020

Về việc tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh

Khoa Tiếng Anh thân mời tất cả các bạn HSSV yêu thích môn Tiếng Anh đến tham dự buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh – Lần 4 – Năm học 2019 – 2020

                      Thời gian: Lúc  8h00 ~ 10h30, Thứ 7, ngày 30/5/2020

                      Địa điểm: Tại Phòng A113

                      Chủ đề: Experience

                      Người phụ trách:  Cô Hà Mỹ Linh

 

Trân trọng thông báo.

                                                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2020

                                                                            TRƯỞNG  KHOA

 

              Từ Văn Năm