THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 2015 THAM GIA GẶP GỠ LÃNH ĐẠO KHOA

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      KHOA TIẾNG ANH                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 70/TB-CNTĐ-KTA                                              Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO 

Về việc cán bộ quản lý khoa Tiếng Anh gặp gỡ sinh viên khóa 2015

Khoa Tiếng Anh thân mời các bạn sinh viên khóa 2015 tham dự buổi gặp gỡ và làm việc với quản lý Khoa Tiếng Anh nhằm phổ biến và định hướng việc thực hiện Chuẩn đầu ra, các nội dung liên quan đến việc dạy và học tại Nhà trường và giải đáp các thắc mắc của sinh viên.

– Thời gian: 8h30 sáng Chủ nhật, 19/11/2017
– Địa điểm: Phòng H4
– Chủ trì: Thầy Phạm Minh Trung
Vì tính chất quan trọng của buổi làm việc, yêu cầu các bạn sinh viên khóa 2015 có mặt đầy đủ để có sự chuẩn bị tốt cho đợt tốt nghiệp vào tháng 08/2018.
Trân trọng./.
                                                                                                                  TRƯỞNG KHOA
                                                                                                                          (Đã ký)
                                                                                                                 Phạm Minh Trung