TÂN CỬ NHÂN KHÓA 2014 – THỦ KHOA NGÀNH TIẾNG ANH

Khoa Tiếng Anh chúc mừng tân sinh viên Võ Thị Út – lớp CD14TA2– đã xuất sắc đạt danh hiệu Thủ khoa Ngành Tiếng Anh Khóa 2014. Trong suốt ba năm học tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, sinh viên Võ Thị Út luôn nỗ lực học tập và đạt thành tích xuất sắc trong nhiều học kỳ liên tiếp. Đặc biệt, em đã đạt Band 6.5 trong kỳ thi IELTS quốc tế và đạt Chuẩn đầu ra theo quy định của Nhà trường.

Trong xu thế hội nhập, Khoa Tiếng Anh có nhiệm vụ đào tạo ra các thế hệ sinh viên có năng lực tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế và phẩm chất đạo đức tốt nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội và góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Một lần nữa Khoa Tiếng Anh xin chúc mừng sinh viên Võ Thị Út đã hoàn thành sứ mệnh học tập tại Nhà trường và chúc em đạt nhiều thành công trong tương lai và trở thành một công dân có ích cho xã hội.