THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH LẦN 3 NĂM HỌC 2017 – 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh

Khoa Tiếng Anh thân mời tất cả các bạn HSSV yêu thích môn Tiếng Anh đến tham dự buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh – Lần 3 – Năm học 2017 – 2018

                      Thời gian: Lúc 8h30 ngày 25 tháng 11 năm 2017

                      Địa điểm: Tại Phòng A113

                      Chủ đề: Cohabitation

                      Người phụ trách: Mr. Phan Lê Vĩnh Thông

Trân trọng thông báo.

                                                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2017

                                                                            TRƯỞNG  KHOA

 

 

                                                                           Phạm Minh Trung