THÔNG BÁO TỔ CHỨC CLB TIẾNG ANH LẦN 3 – THÁNG 3 NĂM 2017

THÔNG BÁO

v/v tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh

 

Khoa Tiếng Anh thân mời tất cả các bạn HSSV yêu thích môn Tiếng Anh đến tham dự buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh – Lần 3 – Năm học 2016 – 2017

                      Thời gian: Lúc 08h30 ngày 18 tháng 3 năm 2017

                      Địa điểm: Tại Phòng A114

                      Chủ đề: Food

Trân trọng thông báo.

                                                                                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2017

                                                                                                       TRƯỞNG KHOA

                                                                                                       Phạm Minh Trung