THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

THÔNG BÁO

v/v phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt 2 tháng 8 năm 2017

Khoa Tiếng Anh thông báo đến sinh viên khóa 2013, 2014 đã được xét tốt nghiệp đợt 2 tháng 8 năm 2017 đến văn phòng khoa Tiếng Anh nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Trân trọng thông báo