HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH LẦN 5 THÁNG 5 NĂM 2017

Sáng ngày ngày 13 tháng 5 năm 2017 tại phòng A114 câu lạc bộ Tiếng Anh diễn ra sôi động với chủ đề Possessions do thầy Nguyễn Văn Viên chủ trì.

10

3

9

11