LỊCH SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH NĂM HỌC 2015-2016

No

Time

Topics

Teachers

1

November 1st, 2015

Facebook

Ms. Đỗ Thị Bích Dân

2

November 29th, 2015

My Life so Far

Ms. Bùi Phương Trâm

3

December 27th, 2015

Would you ever…?

Mr. Trịnh Vương Khôi

4

March 27th, 2016

Computers

Ms. Bùi Phương Trâm

5

April 24th, 2016

Fruits and Vegetables

Ms. Lê Phương Ngọc

6

May 29th, 2016

Secrets

Ms. Nguyễn Hoàng Mai Dung