THÔNG BÁO VỀ VIỆC HSSV LIÊN HỆ NỘP LỆ PHÍ, HỌC PHÍ – HKII – NĂM HỌC 2020 – 2021