THÁI ĐỘ CHỌN NGHỀ QUYẾT ĐỊNH 85% CƠ HỘI THÀNH CÔNG

Khoa học đã kiểm chứng công thức: Thành công = 85% thái độ (EQ) + 14% học vấn (nghề) + 1% thiên tài (IQ). Như vậy, người ta sẽ dựa vào IQ để tuyển dụng bạn và dựa vào EQ để thăng tiến cho bạn.

Nếu bạn có EQ cao 85% (tức thái độ tốt), nhưng không có nghề và có 1% của IQ thì bạn là một kẻ sống “ký sinh”, nịnh nọt. Ngược lại, nếu bạn có IQ cao và có nghề nhưng lại không có 85% EQ thì giống như một kẻ “hữu dũng vô mưu”, không thể làm được chuyện lớn. Còn nếu bạn có hội tụ đủ tất cả 3 yếu tố trên thì bạn là nhân tài, có thể sống một cuộc đời thành công và tự do, có thể sống độc lập hoặc “ký sinh” nếu bạn muốn và nếu gặp thời, may mắn.

Do đó, việc các bạn có thái độ không tốt ngay từ khi chọn nghề, hời hợt khi chọn và học nghề nghĩa là bạn đã đánh mất 85% EQ mà bạn cần có trong công việc. Lúc đó, dù bạn có IQ như một thiên tài hay một kẻ ngốc thì cũng chịu cùng một kết quả: thất bại. Còn nếu có thái độ tốt với nghề nghiệp thì dù bạn có IQ cao hay không, cuộc sống của bạn cũng sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

Nhưng không thể vì thế mà bạn cứ khăng khăng rằng mình chỉ thích mỗi một nghề mình đã ước mơ mà không có hứng thú với nghề đang học. Có câu: “Không có được cái mình thích thì hãy thích cái mình có”. Khi các bạn không thể tự thoát ra khỏi “mộng tưởng” quá khứ của mình để xây dựng một “mộng tưởng mới” thì đó cũng là một yếu kém trong EQ.

                                                                                                                      (Nguồn theo vnexpress.net)