THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP – ĐỢT 2 – THÁNG 8 NĂM 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

KHOA TIẾNG ANH

Số: 33  /TB-CNTĐ-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  09  tháng 7  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 – tháng 8 năm 2018

 

Căn cứ vào chương trình khung ngành Tiếng Anh bậc cao đẳng khóa 2014; 2015

Căn cứ vào KH số 10/KH-CNTĐ-ĐT ngày 30/01/2018 của phòng Quản lý đào tạo về tổ chức xét học vụ, xét và công nhận tốt nghiệp năm học 2017 – 2018.

Nay Khoa Tiếng Anh thông báo đến sinh viên bậc cao đẳng khóa 2013, 2014, 2015 và trung cấp khóa 2016 của khoa như sau:

 1. Đối tượng xét tốt nghiệp:

Sinh viên khóa 2013, 2014, 2015 (trình độ CĐ) và khóa 2016 (Trung cấp Tiếng Nhật) của khoa đã hoàn thành chương trình học.

 1. Thời gian nộp chứng chỉ văn bằng liên quan
 • Sinh viên có văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nộp 2 bộ(có công chứng) về văn phòng khoa Tiếng Anh để xác minh.
 • Thời gian nộp văn bằng chứng chỉ từ ngày 10/7/2018 đến ngày 25/7/2018.
 1. Thời gian nộp đơn xin xét tốt nghiệp
  • Nộp đơn xin xét tốt nghiệp tại văn phòng khoa Tiếng Anh từ ngày 10/7/2018 đến 06/8/2018.
 1. Thời gian công nhận tốt nghiệp
 • Công bố danh sách SV nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp tại VPK Tiếng Anh từ ngày 31/7 – 05/8/2018.
 • Công bố danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp và nhận giải quyết những thắc mắc của sinh viên, từ ngày 21/8 – 22/8/2018.
 • Thời gian họp xét tốt nghiệp: Ngày 23/8/2018
 • Thời gian công bố SV tốt nghiệp đợt 2 tháng 8 năm 2018: Ngày 27/8- 29/8/2018.

Lưu ý: – Các trường hợp đăng ký trễ sẽ được xét tốt nghiệp trong đợt 1 năm học 2018-2019. Danh sách sinh viên đã nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp tại khoa Tiếng Anh  được cập nhật trên website:khoata.tdc.edu.vn/thongbao.

 • Lệ phí làm bằng TN: 120.000đ/SV (nộp lệ phí tại P. Tài chính kế toán)
 • Đơn xin xét tốt nghiệp (đính kèm) don xin xet TN

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                TRƯỞNG KHOA

                                                                                                       (Đã ký)                                                                                                                                                   Phạm Minh Trung                            

Nơi nhận:

–          Sinh viên khóa 2013, 2014,2015

–          Lưu VPK