ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP – TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP – CHUYÊN NGÀNH TIẾNG NHẬT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       KHOA TIẾNG ANH                                      Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                           

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

BẬC TRUNG CẤP KHÓA 2016 – NGÀNH TIẾNG NHẬT

HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017 – 2018

 

 1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực tập tốt nghiệp                                                               1.1 Thông tin chung về học phần thực tập tốt nghiệp:
 • Tên học phần: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
 • Mã học phần: TNT430010
 • Số tín chỉ: 04
 • Số tiết: 240
 • Loại học phần: Bắt buộc
 • Điều kiện tiên quyết: học sinh năm thứ 2
 • Đánh giá kết quả thực tập:

GVHD chấm và tổng hợp điểm:

 • Phần đánh giá của doanh nghiệp: 40%
 • Phần đánh giá giảng viên hướng dẫn: 30%
 • Đánh giá của GV phản biện (Phần thuyết trình, báo cáo, trả lời câu hỏi về nội dung thực tập của HSSV): 30%                                                                                                                             1.2 Mục đích
 • Tiếp cận với thực tế môi trường làm việc tại các doanh nghiệp qua một công việc cụ thể được doanh nghiệp phân công.
 • Tích luỹ kinh nghiệm trong môi trường làm việc thực tiễn và học hỏi phong cách làm việc cũng như các mối quan hệ trong công tác tại doanh nghiệp.
 • Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được học vào công việc thực tế của doanh nghiệp.
 • Định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

        1.3. Yêu cầu

1.3.1.   Đối với Học sinh

 • Hiểu và nắm vững các kỹ năng Tiếng Nhật tổng quát, kiến thức Tiếng Nhật chuyên ngành và những kiến thức bổ trợ liên quan.
 • Tìm hiểu thực tiễn về nội dung đã học và những vấn đề có liên quan.
 • Nhận xét và ghi nhận về hoạt động thực tiễn tại doanh nghiệp – công ty.
 • Có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn trong quá trình thực tập, nghiên cứu và trình bày kết quả trong báo cáo thực tập tốt nghiệp.
 • Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp của GVHD (theo lịch học)
 • Thường xuyên gặp giảng viên hướng dẫn, viết từng phần in ra và nộp hoặc email cho giảng viên hướng dẫn sửa bài theo yêu cầu.

1.3.2. Đối với giảng viên hướng dẫn:

 • Hướng dẫn Học sinh nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực tập.
 • Hướng dẫn Học sinh về quy trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội dung lý thuyết đã học và những nội dung khác có liên quan.
 • Kiểm soát quá trình thực tập của Học sinh, gặp và trao đổi Học sinh để giúp đỡ Học sinh trong quá trình thực tập, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập và liên hệ với doanh nghiệp nếu cần thiết.
 • Hướng dẫn cho Học sinh về phương pháp và cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp.
 • Đánh giá đúng đắn kết quả thực tập của Học sinh và chịu trách nhiệm về kết quả và quá trình thực tập của Học sinh.

1.4. Phạm vi thực tập tốt nghiệp

Học sinh có thể thực tập tốt nghiệp tại các loại hình đơn vị sau:

 • Trường học, trung tâm giáo dục
 • Các công ty dịch thuật, tư vấn, dịch vụ
 • Các công ty kinh doanh
 • Nhà hàng, khách sạn
 • Các doanh nghiệp khác.
 1. Tiến trình thực tập:

2.1. Trước 26/02/2018:

Học sinh Giảng viên
–         Đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp –           Hướng dẫn HS đăng ký học phần

 

2.2. Từ ngày 04/6 – 09/6/2018

Học sinh GVHD
–         Đăng ký nơi thực tập đã có

–          Tự tìm nơi thực tập

–         Nhờ GVHD và Trường hỗ trợ tìm nơi thực tập.

–      Gặp HS theo danh sách đăng ký lớp học phần.

–      Giới thiệu học phần TTTN theo đề cương (mục đích, yêu cầu, quy trình, phương thức đánh giá, tiêu chí đánh giá)

–      Tư vấn lĩnh vực thực tập, giới thiệu nơi thực tập.

–      Tiếp nhận và tổng hợp danh sách Học sinh đã có nơi thực tập, tự tìm nơi thực tập và chưa có nơi thực tập.

–      Chuyển danh sách về Khoa

 

2.3. Từ 11/06/2018 đến 16/06/2018:

Học sinh GVHD
–         Liên hệ nơi thực tập

–         Học sinh chưa có nơi thực tập nhận nơi thực tập theo sự sắp xếp của Khoa.

–         Hỗ trợ tìm nơi thực tập cho HS

–         Thường xuyên gặp gỡ, hướng dẫn HS liên hệ nơi thực tập.

 

2.4. Từ 18/06/2017 đến 23/06/2018:

Học sinh GVHD
–         Học sinh chưa có nơi thực tập nhận nơi thực tập theo sự sắp xếp của Khoa.

–         Tiếp nhận các biểu mẫu.

–         Tìm hiểu cách thức thực tập và viết báo cáo.

–         Ghi nhận các hướng dẫn của GVHD, đặt câu hỏi nếu có.

–         Đảm bảo hiểu rõ nội dung, mục tiêu, yêu cầu môn học

 

–         Tổng hợp danh sách thực tập chính thức và gửi về Khoa.

–         Cung cấp các giấy tờ, biểu mẫu (thư ngỏ,…) cho HS.

–           Trình bày cách viết báo cáo thực tập, yêu cầu của báo cáo. Lưu ý: GVHD yêu cầu HS thực hiện đúng yêu cầu trình bày văn bản (canh lề, font chữ, size chữ, đánh số trang, header, footer, v.v.) và thể hiện nội dung báo cáo (các mục, chương) như trong hướng dẫn.

–           Hướng dẫn cách làm nhật ký công việc.

–           Thông báo thời gian nộp báo cáo, nhật ký công việc sau khi thực tập.

 

2.5. Từ 25/6/2017 đến 04/8/2018:

Học sinh GVHD
–                Đi thực tập

–                Tìm hiểu về doanh nghiệp hoặc cơ quan thực tập (Tên doanh nghiệp hoặc cơ quan, địa chỉ, năm thành lập, loại hình doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp, chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, lĩnh vực kinh doanh chính, mục tiêu hoạt động, phương hướng hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh của những năm gần đây);

–                Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh:  Công tác lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh; mức độ sử dụng Tiếng Nhật trong hoạt động kinh doanh; mức độ áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh;

–                Trực tiếp tham gia một công việc cụ thể tại doanh nghiệp; Áp dụng kiến thức, kỹ năng vào công việc thực tế, quan sát và đúc kết những kinh nghiệm, khó khăn, thuận lợi trong công việc.

–                Báo cáo tình hình thực tập tại doanh nghiệp cho GVHD hàng tuần qua Nhật ký thực tập.

–                Viết báo cáo;

–                Xin lại phiếu đánh giá thực tập có xác nhận của đơn vị thực tập và gửi thư cảm ơn doanh nghiệp;

–                Không được tự ý bỏ doanh nghiệp thực tập.

–                Thường xuyên liên hệ, trao đổi với GVHD, nộp bài viết theo yêu cầu.

– Hướng dẫn và hỗ trợ HS thực tập tại doanh nghiệp và viết báo cáo.

– Trong thời gian HS thực tập, GVHD liên lạc với doanh nghiệp và người tiếp nhận để nắm rõ hơn thông tin. Bên cạnh đó, GVHD tổ chức đi kiểm tra tình hình HS tại các doanh nghiệp.

– GVHD phối hợp khoa, Trung tâm để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian HS thực tập tại doanh nghiệp

– Khoa phối hợp Trung tâm ĐTNNL& HTDN theo dõi quá trình thực tập của HS tại doanh nghiệp.

 

2.6. Từ 06/8/2018 đến 11/08/2018: Hoàn tất và nộp báo cáo thực tập

 

Học sinh GVHD
–        Sau khi kết thúc thực tập, HS sẽ có 02 tuần để hoàn thành báo cáo và sẽ báo cáo phản biện kết quả thực tập sau khi nộp báo cáo.

–        Hoàn tất và nộp 2 quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp (1 quyển chính – có mộc đỏ, 1 quyển photo) cho GVHD từ ngày 11/08/2018 đến ngày 15/08/2018. (Nộp chậm 1 ngày trừ 1 điểm, Học sinh nào nộp chậm quá 3 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo cáo coi như bài báo cáo bị điểm 0);

–         Nhận báo cáo TT của HS.

–         Chấm báo cáo thực tập quyển chính.

–         Chuyển bản photo cho GV chấm phản biện.

 

2.7. Ngày 13/08/2018

Học sinh GVHD
–         Thuyết trình báo cáo kết quả thực tập theo lịch.

–         Chuẩn bị slide trình chiếu ngắn gọn về nội dung báo cáo.

–         Tham gia hội đồng báo cáo thực tập.

–         Khi báo cáo: GVHD lần lượt gọi HS lên báo cáo.

–         GVHD và GV phản biện sẽ đặt câu hỏi cho các thành viên trong nhóm trả lời. Khuyến khích HS các nhóm khác đặt câu hỏi.

 

2.8. Từ 14/08/2018 đến 18/08/2018: Hoàn tất đánh giá thực tập

GVHD
–         Hoàn tất và nộp bảng điểm học phần Thực tập tốt nghiệp về Khoa.

–         GVHD chấm và tổng hợp điểm:

·             Phần đánh giá của doanh nghiệp: 40%

·             Phần đánh giá giảng viên hướng dẫn: 30%

·             Đánh giá của GV phản biện (Phần thuyết trình, báo cáo, trả lời câu hỏi về nội dung thực tập của HS): 30%

 

 1. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH TẠI DOANH NGHIỆP

Bước 1: Tiếp nhận HS thực tập

Bước 2: Thảo luận và thống nhất với nhóm HS nội dung thực tập.

Bước 3: Hướng dẫn HS thực tập, trao đổi thông tin với GVHD.

Bước 4: Kiểm tra tiến độ công việc của HS

Bước 5: Nhận xét, đánh giá HS theo phiếu.

Bước 6: Xác nhận báo cáo và nhật ký công việc của HS.

                                                                            TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2018

                                                                                               TRƯỞNG KHOA