MỘT SỐ THÔNG TIN TRONG KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Theo Bộ GD&ĐT kỳ thi THPT quốc gia sẽ tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ

Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2017 Sẽ Được Tổ Chức Trong 3 Ngày .

Ngày thứ nhất: Sáng thi Ngữ văn, Chiều thi Toán.

Ngày thứ hai: Sáng thi bài thi Khoa học Tự nhiên. Chiều thi Ngoại ngữ

Ngày thứ ba: Sáng thi Khoa học Xã hội.

Nội Dung Thi

Năm 2017, nội dung thi nằm trong chương trình lớp 12 cấp THPT. Đề thi gồm các câu hỏi ở cấp độ cơ bản, phục vụ mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT và các câu hỏi phân hóa phục vụ mục đích xét tuyển đại học, cao đẳng.

Phương Thức Tính Điểm

Phương thức tính điểm các môn thi tốt nghiệp và điểm trung bình cả năm lớp 12 có tỷ lệ 50:50. Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập và thành phần của bài thi tổ hợp là 1 điểm.

 

Nguồn: Sưu tầm