THÔNG BÁO TIẾP TỤC THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

Thông báo số 2 Tiếp tục thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ 1 năm học 2022-2023

Hướng dẫn khảo sát HSSV về GV (1)