THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

KHOA TIẾNG ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02  năm 2022

THÔNG TIN TUYỂN SINH
CAO ĐẲNG NĂM 2022

I. Tên ngành: Tiếng Anh Mã ngành:  6220206

 1. Mô tả ngành:

Ngành “Tiếng Anh” trình độ Cao đẳng là ngành học cung cấp cho người học kiến thức về ngôn ngữ và rèn luyện các kỹ năng Tiếng Anh giúp người học sử dụng tốt trong môi trường toàn cầu hoá. Ngành tiếng Anh bao gồm các học phần rèn luyện bốn kỹ năng trong tiếng Anh là nghe, nói, đọc và viết; thảo luận và thuyết trình tiếng Anh; giao tiếp thương mại; sử dụng tiếng Anh trong các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, phỏng vấn, tiếp thị và quảng cáo; soạn thảo tài liệu và thư tín thương mại cơ bản; dịch thuật tài liệu phổ thông và thương mại cơ bản; đọc hiểu và phân loại tài liệu thương mại bằng tiếng Anh. Ngành “Tiếng Anh” trình độ cao đẳng giúp người học đạt được năng lực tiếng Anh chuẩn quốc tế theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) và có thể học liên thông trình độ Đại học.

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 270
 2. Điều kiện tuyển sinh
 • Tốt nghiệp THPT
 • Ưu tiên thí sinh có chứng chỉ IELTS ≥ 4.0
 1. Thời gian và cách thức đăng ký tuyển sinh:
 • Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tiếp nhận đăng ký tuyển sinh từ ngày 01/3/2022 đến tháng 9/2022.
 • Thí sinh đăng ký tuyển sinh tại website: http://tuyensinh.tdc.edu.vn/ và làm theo hướng dẫn.
 1. Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Anh trình độ Cao đẳng có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh như giáo dục, kinh doanh bán hàng, dịch vụ khách hàng, hành chánh, nhân sự, tiếp thị, quảng cáo, khuyến mãi và đối ngoại.

 

II. Tên ngành: Tiếng Nhật Mã ngành:  6220212

 1. Mô tả ngành:

Ngành “Tiếng Nhật” trình độ Cao đẳng là ngành học cung cấp cho người học kiến thức về ngôn ngữ và rèn luyện các kỹ năng Tiếng Nhật giúp người học sử dụng tốt trong môi trường toàn cầu hoá. Ngành Tiếng Nhật bao gồm các học phần rèn luyện bốn kỹ năng trong tiếng Nhật là nghe, nói, đọc và viết; thảo luận và thuyết trình tiếng Nhật; giao tiếp thương mại; sử dụng tiếng Nhật trong các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, phỏng vấn, tiếp thị và quảng cáo; soạn thảo tài liệu và thư tín thương mại cơ bản; dịch thuật tài liệu phổ thông và thương mại cơ bản; đọc hiểu và phân loại tài liệu thương mại bằng tiếng Nhật. Ngành “Tiếng Nhật” trình độ cao đẳng giúp người học đạt được năng lực tiếng Nhật chuẩn Năng lực Quốc tế N3 (JLPT, Nat-Test).

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 80
 2. Điều kiện tuyển sinh
 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 1. Thời gian và cách thức đăng ký tuyển sinh:
 • Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tiếp nhận đăng ký tuyển sinh từ ngày 01/3/2022 đến tháng 9/2022.
 • Thí sinh đăng ký tuyển sinh tại website: http://tuyensinh.tdc.edu.vn/ và làm theo hướng dẫn.
 1. Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Nhật trình độ Cao đẳng có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Nhật như giáo dục, kinh doanh bán hàng, dịch vụ khách hàng, hành chánh, nhân sự, tiếp thị, quảng cáo, khuyến mãi và đối ngoại, nhân viên văn phòng, thư ký, nhân viên tiếp thị, nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng, hướng dẫn du khách Nhật Bản; phiên dịch tại các nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp, công xưởng, văn phòng đại diện có sử dụng tiếng Nhật.

 

Liên hệ: KHOA TIẾNG ANH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 53 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức

Website: http://khoata.tdc.edu.vn/

Email: khoatienganh@tdc.edu.vn

Fanpage: TDC-Faculty of English

Điện thoại: 028.2210 5004